...

sporty

Uherské Hradiště

 

 

Český svaz tělesné výchovy

Základní údaje

Okr. výkonný výbor ČSTV Uh. Hradiště
IČO 00435953
Bank. spojení Komerční banka
číslo účtu
Telefony
602512397
e-mail cstv-uh@sendme.cz

Složení výkonného výboru

JUDr. Antonín Blažek předseda tel:+420777/560880
František Grebeníček tajemník tel: +420602/512 397 fgrebenicek@seznam.cz
Ing. Lumír Hedbávný člen
František Tejnil člen
Ing. stanislav Travenec člen
Libor Stojaspal člen
Miroslav Bahula předseda revizní komise
Svatava Blahová místopředsedkyně revizní komise
František Kubík člen revizní komise
Ivana Hrušková člen revizní komise
Miroslav Šácha člen revizní komise
Eva Nožičková člen revizní komise

Sdružené sportovní svazy

OFS Okresní fotbalový svaz
OSLH Okresní svaz ledního hokeje
OSST Okresní svaz stolního tenisu
OŠS Okresní šachový svaz
OTS Okresní tenisový svaz
OVS Okresní volejbalový svaz
OASPV Okresní asociace Sport pro všechny